03. december – Svätý prorok Sofoniáš. Svätý Teodul, konštantínopolský eparcha.

3 dec

Svätý prorok Sofoniáš

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Jahve ukrýva, chráni“. V poradí deviaty z malých prorokov pôsobil podľa úvodu knihy za čias detstva kráľa Joziáša, čiže pred jeho reformou v období rokov 640 až 630 pred Kristom. Je nápadné, že genealógia Sofoniáša sa odvodzuje cez štyri pokolenia k istému Ezechiášovi.  Sofoniáš v rovnomennej prorockej knihe pokračuje v tradícii svojich predchodcov a prehlbuje ju. Ohlásenie „dňa Jahveho“ ho spája s Amosom a Izaiášom, no ukazuje ešte väčšie univerzálne a kozmické perspektívy. Od Izaiáša si prepožičiava myšlienku, že ľudská pýcha speje k poníženiu na súde a ponechá sa len zvyšok. No Sofoniáš túto myšlienku dopĺňa tým, že „pokorní zeme“ a „ľud chudobný a biedny“ sa stávajú nositeľmi spásy. V Sofoniášovom obraze budúcnosti chýba postava Mesiáša. Namiesto toho o to viac zdôrazňuje iniciatívu Jahveho.

Svätý Teodul, konštantínopolský eparcha

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží otrok“. Dnešný svätec Teodul zvykne nosiť prívlastok aj Stĺpnik, lebo žil takouto asketickou formou pri Edesse. Pred svojou pustovníckou formou života bol v Konštantínopole senátorom. Za cisára Teodózia Veľkého sa z neho dokonca stal pretoriánsky prefekt. Keď zomrela jeho manželka, vzdal sa svojho svetského úradu, vydal sa na cestu do Edessy, kde posledných 30 rokov života prežil ako pustovník na stĺpe. Grécke miney tiež spomínajú, že v Konštantínopole už nedokázal sledovať aktivity popredných svetových ani miestnych úradníkov. Boh mu dával v Edesse veľa milostí. Vraj v posledných rokoch života, keď už nedokázal prijímať žiadnu potravu, žil z Najsvätejšej eucharistie, ktorú prijímal každú nedeľu. Svätý Teodul, konštantínopolský eparcha zomrel v roku 450.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 35