09. september – Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan.

9 sep

Svätí spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

Deň po sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky pamätá Gréckokatolícka cirkev na jej rodičov svätých Joachima a Annu. Mená dnešných svätcov majú hebrejský pôvod. Joachim znamená „Boh ho vzpriami“ a Anna „milá“. Podľa Jakubovho Protoevanjelia bol Joachim manželom svätej Anny a otcom Bohorodičky Márie. Podľa tradícií, ktoré súviseli s rozprávaním o Márii, býval neskôr Joachim s Annou v Jeruzaleme, Ján Damascénsky upresňuje, že pri Ovčej bráne. Pretože boli bezdetní, kňazstvo ho pozbavilo možnosti prinášať v chráme obety. Preto sa utiahol do samoty, no naďalej žil dobročinne a nábožne. Po 20-ročnom manželstve mu anjel zvestoval, že sa mu narodí dieťa a podľa jednej tradície k tomu došlo v Nazarete. Iná tradícia, ktorá pochádza zo starého jeruzalemského chrámu zasväteného Panne Márie tvrdí, že Mária sa narodila a bývala v Jeruzaleme. Avšak krypta a pohrebisko Joachima a Anny vzniklo v tomto chráme v oveľa neskoršej dobe. Vo východnej cirkvi Joachimovo meno opakovane spomína Epifanios Salamis a trvalá tradícia úcty k Joachimovi sa vytvorila v 7. storočí. Podobne aj Annu spomína po prvýkrát Jakubovo Protoevanjelium z 2. storočia. Vraj zomrela v Jeruzaleme a bola pochovaná vo vlastnom dome. V roku 710 preniesli jej pozostatky do Konštantínopolu. Kult svätej Anny siaha na východe do 6. storočia.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan

Jeho meno je gréckeho pôvodu a znamená „Boh sa zjavil“. Prepodobný Teofan, s prívlastkom pôstnik z hory Diabenos, mal pohanských rodičov. Vďaka oblečeniu chudobného dieťaťa obsiahol milosť veriť v Krista. Dal sa pokrstiť a tajne opustil rodičov. Vybral sa k starcovi pustovníkovi na hore Diabenos, ktorý tam takto žil už 75 rokov. Mladý Teofan sa naučil čítať Sväté Písmo a pravidlá mníšskeho života. Keď po piatich rokoch starec zomrel, Teofan prežil v samote v jeho jaskyni ďalších 58 rokov. Potom zostúpil z vrchu a úspešne hlásal evanjelium medzi pohanmi. Za cisára Carusa a jeho synov Numeriána a Carina, svätého Teofana pre kresťanskú vieru mučili, no po mnohých útrapách starca prepustili na slobodu. Posledné roky svojho života prežil v horách. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan zomrel okolo roku 300.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL, OCA spracoval Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 38