1. Hlas

3 okt

Tropár

Hoc aj Židia kameň zapečatili – a vojaci tvoje sväté telo strážili, – predsa tretieho dňa si vstal z hrobu – a daroval si život svetu. – Preto ti nebeské sily spievali: – „Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste, – sláva tvojmu kráľovstvu. – Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.“

Kondák

Slávne ako Boh si vstal z hrobu – a svet si prebudil k novému životu. – Ľudstvo ťa velebí ako svojho Pána. – Smrť si premohol, Vládca. – Adam radostne jasá. – Aj Eva teraz pút zbavená, v ústrety ti volá: – „Kriste, ty si nám všetkým daroval vzkriesenie.“

Bohorodičník

Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.

Prokimen

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba.

Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Aleluja

Verš: Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy.

Verš: Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 50