01. november – Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

1 nov

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Gréckokatolícka cirkev nám na začiatku novembra pripomína svätých divotvorcov a nezištníkov Kozmu a Damiána. Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod: Kosma znamená „ozdobený“ a Damián znamená „krotiteľ“. O ich živote chýbajú historicky overené správy. Kým Teodóz Archidiakon označuje ako miesto ich mučeníctva sýrsky Kyros, početné grécke, latinské a sýrske verzie opisu ich života označujú Kozmu a Damiána ako dvojčatá a lekárov v cilicíjskom meste Aigai. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána ich mučil prefekt Lysias a po zázračnom oslobodení ich sťal. V stredoveku im prisúdili arabský pôvod vzhľadom na vtedajší vysoký rešpekt pred arabskou medicínou. Úcta k dnešným svätcom bola na východe rozšírená už začiatkom 5. storočia. To dokazuje  historický základ legendy a vyvracia pokus o kresťanskú adaptáciu pohanských dioskurov. Im zasvätené chrámy vybudoval patriarcha Proklos v Konštantínopole a byzantský cisár Justinián I. v Kyrose a Pamfýlii. Zároveň sa zaradili medzi najuctievanejších nezištníkov. V šiestom storočí došlo k rozšíreniu kultu aj na západe. Pápež Symachus im v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore zasvätil jednu kaplnku. Oboch prijali do Gelasiánovho Sakramentára a do kánona rímskej omše.  V stredoveku došlo k výraznému rozšíreniu kultu, najmä v zväze nemeckých obchodných miest, kde často dochádzalo k epidémiám. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián sú patrónmi chorých, lekárov, lekárnikov a lekárskych fakúlt. Na ikonách sa zobrazujú s receptom (liekopisom), patelou a lekárskymi nástrojmi.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa Lexikon für Theologie und Kirche spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 38