11. november – Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.

11 nov

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia

Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Teodor Studita sa narodil v roku 759 v Konštantínopole v rodine, ktorá patrila do hornej vrstvy v Byzancii a bola veľmi oddaná ideálom mníšstva. Po prvom období Obrazoborectva vstúpil Teodor okolo roku 780 spoločne so svojím bratom Jozefom,neskorším Solúnskym arcibiskupom, do kláštora Sakkudios, ktorý viedol jeho ujo Platón. Okolo roku 788 sa tu stal kňazom a o šesť rokov neskôr predstaveným kláštora. Počas sporu kvôli cudzoložstvu cisára pre Teodorov nesúhlas s cisárom a patriarchom ho v roku 795 poslali do Solúna do vyhnanstva. O tri roky neskôr prebral konštantínopolský kláštor Studion, ktorý sa stal srdcom reformy kláštorov. Boj proti uvoľnenému názoru patriarchu Nikefora I. v záležitosti manželstva Konštantína VII. viedol k Teodorovmu uväzneniu na ostrove Adalar. Vtedy požiadal o pomoc pápeža. Počas druhého obdobia obrazoboreckého sporu za cisára Leva V.musel ísť do Smyrny do exilu. Odtiaľ svojou korešpondenciou neúnavne povzbudzoval k vernosti k obrazovému kultu. Tu zomrel 11. novembra 826 ako 67 ročný. Jeho pozostatky spoločne s pozostatkami jeho brata slávnostne preniesli do hlavného mesta Byzancie v roku 844. Najhlbší a najrozsiahlejší Teodorov vplyv spočíval v jeho snahách o oživenie pôvodného asketicko-cenobitického ideálu, ktorý ako studitská reforma, zasiahol väčšinu byzantských kláštorov a stal sa životnou formou slovanského mníšstva. Teodor pritom základné myšlienky čerpal z diela Bazila Veľkého „Asketika“. Podľa Teodora predstavený kláštora ako duchovný otec všetkých vedie prísne komunitu kláštora a existuje správna miera medzi telesnou prácou a rozjímaním Svätého písma.Okrem toho napísal niekoľko liturgických textov. Teodorov spor s cisárom bol podnetom na prehodnotenie postavenia cisára v byzantskej cirkvi a zdôraznil autoritu pápeža voči celej Cirkvi. Dôležitý boj aj jeho boj za uctievanie ikon.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Studiti

Ukrajinský metropolita Andrej Šeptický, ktorý bol iniciátorom obnovy východného mníšstva na Ukrajine začiatkom 20. stor., sa inšpiroval práve typikonom (pravidlami) prepodobnébo Teodora Studitu, ktoré na Kyjevskú Rus priniesol sv. Teodóz Pečerský. V súčasnosti sú studiti (mnísi studitských pravidiel) mníšskym rádom Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Za menom používajú skratku M.S.U. (Monaci Studiti Ucraini). Ich hlavným centrom je lavra (monastier) Zosnutia presvätej Bohorodičky v Unive pri Ľvove. V Ľvove majú vydavateľstvo Svičado. Majú aj ženskú vetvu, mníšky studitky.

Stanislav Gábor

Počet videní: : 20