1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

17 júl

10. 09. 2011 – DKÚ PA – Milí kňazi a katechéti! Začíname dvojročnú prípravu na oslavy 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V rámci tejto prípravy Vám v školskej katechéze ponúkame vyučovaciu hodinu s viacerými možnosťami ako ju zrealizovať. Téma zahŕňa niekoľko aktivít, ktoré môžete použiť v tomto alebo v budúcom školskom roku. Vyučovacia hodina je ako inšpirácia, môžete si ju vhodne doplniť.

Počet videní: : 27