12. september – Svätý hieromučeník Autonomos. Svätý mučeník Teodor z Alexandrie.

12 sep

Svätý hieromučeník Autonomos

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „autonómny“. Biskup a mučeník pôvodom z Talianska, sa presťahoval do Bitýnie, do mesta Soreos, aby unikol krutému prenasledovaniu kresťanov za cisára Diokleciána. Tento útek mu nepomohol, lebo stúpenci cisára ho dolapili. Zabili ho, keď pri oltári slávil Eucharistiu. Aj Rímske martyrológium spomína od roku 2001 v dnešný deň svätého Autonoma, hneď na druhom mieste po sviatku Najsvätejšieho mena Panny Márie.

Svätý mučeník Teodor z Alexandrie

Gréckokatolícka cirkev nám 12. septembra pripomína mučeníka Teodora z Alexandrie. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar.“ Ako spomína životopisná legenda, Teodor bol jednoduchý kresťan, ktorého pre vieru v Krista uväznili v Alexandrii. Po krutom mučení ho napokon sťali mečom. Bližšie informácie o jeho smrti nie sú sú známe.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, VHL, OCA spracoval Ján Sabol

Počet videní: : 12