12. apríl – Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. Svätý hieromučeník Zeno, veronský biskup.

12 apr

Nás prepodobný otec a vyznávač Bazila, parijský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „kráľovský“. Dnešný svätec žil za čias cisára Leva III. Izaurského (717-740). Bol biskupom v meste Parion na južnom pobreží Dardanel v blízkosti súčasného tureckého mesta Kemer. Pretože počas obrazoboreckého sporu bránil ikony, stal sa z neho utečenec. Celý svoj život bojoval proti tejto chybnej náuke. Zomrel začiatkom deviateho storočia.

Svätý hieromučeník Zeno, veronský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „božský“. Podľa svedectva svätého Ambróza, Petronia z Bolone a Gregora Veľkého žil svätý Zeno v druhej polovici 4. storočia. Podľa starej miestnej tradície zomrel v pokojných časoch. Podľa viacerých svedectiev, z ktorých najstaršie je z 8. storočia, je veronský biskup Zeno autorom zbierky Tractatus. Táto pravdepodobne najstaršia po latinsky napísaná zbierka, obsahuje 93 častí: medzi nimi list, vysvetlenia Písma, napomenutia, pozvánky, predslovy pre veľkonočnú krstnú liturgiu, ako aj krátke príhovory o viere a kresťanskom živote. V diele badať úzku príbuznosť s ranokresťanskou literatúrou severnej Afriky. Často sa odvoláva na Apuleia z Madaury, Tertuliána, Cypriána a Laktancia. Používa zjednotený africký preklad Biblie. V minulosti si preto mysleli, že Zeno musel pochádzať z Afriky. Isté však je len to, že v druhej polovici 4. storočia bol biskupom v hornom Taliansku. Jeho hlavnou starosťou bolo ochrániť veriacich od nebezpečenstiev arianizmu a vyviesť ich zo stále silnejúcich vplyvov pohanského prostredia. Podobne ako Ambróz, si aj Zeno veľmi vážil panenstvo. Preto aj jeho zbierka ponúka hlboký náhľad na kresťanský život vtedajšej doby: stav morálky, teologického a všeobecného vzdelania jednoduchého biskupa, liturgiu, cirkevné stavby a spôsob kázania. Veronský biskup Zeno zomrel pravdepodobne okolo roku 371.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 44