13. marec – Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu.

13 mar

Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nositeľ víťazstva“. Konštantínopolský patriarcha Nikefor a igumen kláštora Studion Teodor Studita sa spoločne postavili proti obrazoboreckej politike byzantského cisára Leva V. (813–820) počas druhej vlny obrazoboreckého sporu. Cisár preto Nikefora v roku 815 zosadil z trónu konštantínopolského patriarchu a poslal ho do exilu v blízkosti Chalcedónu. Tam Nikefor zomrel 5. apríla 828. Tri roky po obnovení úcty k ikonám za cisárovnej Teodory, vydala cisárovná príkaz priniesť pozostatky zosnulého patriarchu Nikefora do miesta jeho niekdajšieho sídla, do Konštantínopolu. Pozostatky svätého Nikefora sa dostali do hlavného mesta Byzancie 13. marca 846. Slávnostne ich uložili v preslávenom chráme Svätých apoštolov. V tom čase ho vyhlásili aj za svätého. Dnešný deň je spomienkou na túto udalosť.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 38