16. december – Svätý prorok Aggeus. Svätý mučeník Marinus.

16 dec

Svätý prorok Aggeus

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „sviatočné dieťa“. V poradí desiaty zo skupiny malých prorokov, inicioval v druhom roku perzského kráľa Dária opätovnú výstavbu chrámu. Zakrátko sa k nemu pridal jeho súčasník, prorok Zachariáš. V presadzovaní Božej slávy, vo výklade úbohého postavenia ako Božieho trestu, v povzbudzovaní k dôvere v Božiu pomoc, či v ohlasovaní univerzálnej eschatologickej spásy, sa stotožňuje s pred-exilovými prorokmi; aj v tom, že ju spája s chrámom a domom Dávida. Obsahom Aggeovho kázania nie je zdôrazňovanie náboženstva, ale rozvaha, ktorá slúži takmer iba pre potreby rekonštrukcie chrámu. Ten je podľa Aggea potrebný pre posilnenie Jahveho náboženstva. Prorockú knihu Aggeus dnešný svätec pravdepodobne sám nenapísal.

Svätý mučeník Marinus

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „morský“. Dnešného rímskeho mučeníka Marina spomína aj menológium talianskeho cisterciána a cirkevného historika Ferdinanda Ughelliho. Marinus pochádzal zo vznešenej rímskej rodiny. Za Krista trpel v Ríme za cisára Numeriána. Napriek tomu, že bol senátorom, prefekt Marcián ho pri mučení vôbec nešetril. Vďaka Božej pomoci vraj bez zranenia unikol pazúrom leva a neublížila mu ani nádoba s vriacim olejom. Po modlitbe vraj modly, ktorým sa mal pokloniť, popadali na zem. Napokon ho sťali. Svätý mučeník Marinus zomrel okolo roku 283.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 54