16. máj – Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. Svätý Alexander, jeruzalemský arcibiskup.

16 máj

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník sv. Pachómia Veľkého

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Bol učeníkom svätca – ktorého sme si propomínali včera – Pachómia Veľkého. Teodor sa narodil okolo roku 314. Podobne ako svätý Pachómios pochádzal z hornoegyptského mesta Esna. Ako štrnásťročný vstúpil do kláštora a stal sa obľúbeným žiakom Pachómia Veľkého. Od roku 350 až do svojej smrti viedol spoločne s Horsiesim pachómiove kláštory. Zaviedol niekoľko reforiem a založil päť nových kláštorov. Od Teodora sa ako fragmenty zachovali mníšske poučenia a listy. Na rozdiel od Pachomiovho diela sa im nedostalo takej veľkej vážnosti.

Svätý Alexander, jeruzalemský arcibiskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „obranca mužov“. Svätý Alexander navštevoval známu školu v Alexandrii a bol priateľom Origena. Začiatkom 3. storočia sa stal biskupom v kapadóckej Cézarei. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Septima Severa ho do roku 211 väznili. Počas púte do svätých miest ho zvolili za biskupa koadjútora už starého jeruzalemského biskupa Narcisa. Okolo roku 222 sa stal jeho nástupcom. Spoločne s Teoktistom z Cézarey vysvätil v roku 230 Origena za kňaza. V nasledujúcom období sa ho zastal proti obvineniam Demetria z Antiochie. V Jeruzaleme Alexander zriadil bohatú knižnicu, ktorú využíval pri písaní svojich cirkevných dejín aj Euzébius z Cézarey a vo svojom diele uvádza viacero Alexandrových listov. Vo vysokom veku dnešného svätca pre kresťanskú vieru uväznili v Cézarei. Tam zomrel v roku 250, alebo 251.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 37