17. december – Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

17 dec

Svätý prorok Daniel

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je sudca“. Dnešný starozákonný svätec je hlavnou postavou prorockej knihy Daniel, ktorá rozpráva o jeho živote a víziách. Daniel prišiel v roku 605 pred Kristom za panovania Nabuchodonozora ako vyhnanec do Babylonu. Spoločne s ďalšími mladíkmi ho vzdelávali pre služby babylonského dvora. Pre svoju čestnosť a múdrosť mal za čias viacerých babylonských a perzských kráľov vplyvné postavenie. Podľa Rímskeho martyrológia by mal byť pochovaný v Babeli, podľa iných tradícií v Súzach. Od počiatkov kresťanského umenia, patria Danielove motívy k častým témam. Znázornenie v levovej jame sa stalo paradigmou vykúpenia zo smrti. Ďalšie znázornenie Daniela medzi levmi možno nájsť v katakombách, na plastikách, slonovine, zlatých nádobach a lampách. Daniel pre svoj pobyt v jame, ovplyvnil od konca stredoveku až do súčasnosti históriu a kultúru baníctva. Podľa neho bolo pomenovaných množstvo baní.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa Lexikon für Theologie und Kirche spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 38