17. jún – Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael.

17 jún

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína svätých mučeníkov Manuela, Sabela a Izmaela. Manuel, Sabel a Izmael sú traja bratia a svätci z Konštantínopolu, kde sa nachádzajú ich relikvie a odkiaľ pochádza ich kult. Podľa legendy boli vyslancami Perzie u cisára Juliána Odpadlíka a mali za cieľ dohodnúť s ním mier. Keď sa odmietli zúčastniť v Chalcedóne na pohanskom kulte cisára, zatkli ich, mučili a sťali. Zomreli v roku 362. O rozšírení úcty k nim aj na západe svedčí Rímske Martyrológium, ktoré ich spomína v dnešný deň.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 44