19. september – Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

18 sep

18.09. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a neznámy význam.

Eumenios bol v 3. storočí biskupom v starej metropole ostrova Kréta v meste Gortyna. Prameňom informácií o jeho živote je bohoslužobná kniha Liturgikon, ktorú vydal arcibiskup Neofyt z Edessy. Eumenia nazýva „svätý otec“ a „divotvorca“. Jeho hrob v Gotryne je dodnes uctievaným miestom. O úcte aj na západe svedčí  Rímske martyrológium, ktoré ho v dnešný deň spomína na 7. mieste. Vo vatikánskom paláci sa nachádza Menológium Bazila II., spis z 11. storočia, v ktorom je   Eumenios  aj vyobrazený. Stojí na pustatine, prijíma lúč osvietenia z Božej ruky a prechádza na neho zázračná Božia moc.

 

Vysielné Rádiom Lumen
Podľa BBKL, VHL  spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 19