19. november – Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. Náš prepodobný otec a divotvorca Hilarión Solúnsky.

19 nov

Svätý prorok Abdiáš

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „služobník Jahveho“. Abdiáš je v poradí štvrtý z 12 malých prorokov. Napísal knihu – výstrahu voči Edomu, ktorá má rozsah iba 21 veršov. Edom vykresľuje ako vzor sily znepriatelenej voči Bohu. V druhej časti textu sa prorokov pohľad rozširuje na tému Jahveho dňa. Pretože 20. verš reflektuje skúsenosť z exilu, dielo nemohlo vzniknúť za čias Jorama. Začiatok posolstva má črty spoločné s Jeremiášovou prorockou knihou.

Svätý mučeník Barlaam

Náš prepodobný otec a divotvorca Hilarión Solúnsky

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „jasný“. Hilarión Solúnsky sa narodil v roku 822 v Kachétii, východnej časti Gruzínska, východne od dnešného hlavného mesta Tbilisi. Už ako 15 ročný bol u mníchov v Garedži, neskôr ako pustovník. Po 10 rokoch žil vo Svätej Zemi. Bol v lavre svätého Sávu pri Jeruzaleme. Po návrate v roku 854 začal zakladať z majetku, čo zdedil, v Gruzínsku kláštory podľa cenobitického vzoru. Neskôr pobudol so svojimi spoločníkmi päť rokov na hore Olymp v Bitýnii. Vraj jeho schopnosť konať zázraky presvedčila gréckych mníchov, aby uznali, uprostred obrazoborecných sporov, jeho pravovernosť. Ešte pred rokom 867 bol v Konštantínopole. Zrejme si tam uctil aj relikviu pravého kríža. Odtiaľ smerovali Hilariónove kroky do Ríma, kde pobudol dva roky. Tam si zasa uctil relivie svätých Petra a Pavla. Prepodobný otec a divotvorca Hilarión napokon zomrel 19. novembra 875 v Solúne, v kláštore, kde sa, po svojom pobyte v Ríme, usadil. Pochovali ho neďaleko Konštantínopolu v meste Romana, v kláštore, ktorý založili jeho žiaci. Najstarší gruzínsky životopis dnešného svätca z roku okolo 991 čerpá informácie z Enkomia, oslavnej reči Bazileia Protasekretisa.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 34