19. február – Svätý apoštol Archippos. Svätí vyznávači Eugen a Makarios, antiochijský presbyteri.

19 feb

Svätý apoštol Archippos

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Majster koní“. Druhý verš Pavlovho Listu Filemonovi spomína dnešného svätca ako člena Filemonovho domu a Pavlovho „spolubojovníka“. Podľa Listu Kolosanom (4, 17) Archippos zastával dôležitý úrad v cirkevnom spoločenstve v Kolosách. Pravdepodobne tam zastupoval Epafrasta, keď sa zdržiaval u Pavla. Názor, že bol biskupom v Laodícee, vznikol pravdepodobne nesprávnou interpretáciou listu Kolosanom.

Svätí vyznávači Eugen a Makarios, antiochijský presbyteri

Ich mená majú grécky pôvod. Meno Eugen znamená „urodzený“ a meno Makarios „blahoslavený“. Svätí kňazi a mučeníci Eugen a Makarios trpeli za cisára Juliána Odpadlíka. Cisárovi vraj verejne vyčítali jeho bezbožnosť. On ich za to dal kruto mučiť a poslal do vyhnanstva veľkej oázy v arabskej púšti. Vraj to bolo také nehostinné miesto, že tam ľudia po roku zomierali. Kňazi Eugen a Makarios tam zomreli po 14 dňoch. Životopisná legenda zasa uvádza, že po ich príchode vytryskol čerstvý prameň a cisár ich dal sťať mečom.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 37