19. máj – Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci (Svätý Ján, biskup Gótov)

19 máj

Svätý hieromučeník Patrik, pruského biskupa a jeho spoločníkov v utrpení

Meno Patrik má latinský pôvod a znamená „urodzený“. Dnešný svätec bol v prvom storočí biskupom v bitýnijskom meste Prusa. S troma ďalšími predstaviteľmi Cirkvi ho uväznili, mučili a popravili. Mučenícku smrť pre Krista podstúpili okolo roku 100.

Svätý Ján, biskup Gótov

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Biskup Gótov, Ján, žil v 8. storočí. Už v mladosti si obľúbil asketizmus. Ján tiež vykonal púť do Jeruzalema a navštívil posvätné miesta. Keď sa vrátil do vlasti obrazoborecký cisár Konštantín Kopronymos, poslal gótskeho biskupa do vyhnanstva. Gótovia na Jána naliehali, aby sa stal ich biskupom. Ján preto odišiel do Gruzínska, ktoré neupadlo do obrazoboreckej herézy a dal sa vysvätiť. No kvôli Chazarom sa nemohol vrátiť k svojim veriacim. Vrátiť sa mu podarilo až po smrti panovníka v roku 790. V tom istom roku zomrel aj on. Jánovo telo pochovali v kláštore na Kryme v chráme svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorý sám vystaval.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de, OCA, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 34