BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné

29 mar

o. Michal Kočiš .- Dňa 29.3.2023 sa stretli súťažiaci BO a BS protopresbyterátu Vranov – Čemerné  na spoločnej modlitbe 3.času, ktorú viedol otec protopresbyter Mgr.Peter Gavaľa. Súťaž sa konala v CVČ Barka v Juskovej Voli. Po skončení spoločnej modlitby  sa všetci súťažiaci presunuli  do pripravených učební. Žiaci preukazovali svoje vedomosti, ktoré ich zoradili nasledovne :

Kategória A  

1.ZŠ Zámutov (Adam Oleksinčin, Tomáš Brehový)
2.ZŠ Banské ( Mária Kochanová, Vanesa Šmatárová, Hana Dargajová)

Kategória B

1.ZŠ  Sečovská Polianka (Emanuel Lach, Tatiana Trellová, Simona Nemčíková )
2.ZŠ  Dlhé Klčovo (Bibiána Dzurovčinová, Eliška Sejková)
3.Farnosť Cabov (Dominik Uchalik, Gabriel Mráz, Nella Škrabalová)

 

1.kategória BO

1.ZŠ Sačurov (Michaela Dargajová, Alžbeta Dargajová )
2.ZŠ Sečovská Polianka (Damián Pálfi, Jakub Palfi, Sebastián Uličný)
3.ZŠ Kukučínova ( Viktória Goroľová, Sandra Ilčíková, Samuel Bambuch)

Po  chutnom obede nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie cien a diplomov. Spoločne  sme poďakovali Bohu za krásne  spoločenstvo. Veríme, že poznávanie Svätého písma  nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže vytvoriť si bližší vzťah k Bohu.

Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme veľa  úspechov v eparchiálnom kole a tešíme sa na ďalší ročník!

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 121