21 nov

21. november – Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. Náš prepodobný otec Kolumbán.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu

Náš prepodobný otec Kolumbán

Vo sviatok, keď si Gréckokatolícka cirkev spoločne s Rímskokatolíckou cirkvou pripomínajú udalosť vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu (Obetovanie Panny Márie), pamätá Gréckokatolícka cirkev aj na prepodobného otca Kolumbána. Opát kláštorov vo francúzskom Luxeuil a talianskom Bobio sa narodil okolo roku 543 v írskej provincii Leinster. Kolumbána vychovávali v kláštore Bangor za jeho zakladateľa Comgalla. Po 30. rokoch vyučovania odišiel v roku 591 s 12 spoločníkmi do Gálie. Tam ho na burgundský dvor pozval Childebert. Poslal ho spočiatku do Annegray, no po tom, čo sa k Írom pridalo veľké množstvo mníchov a učencov, do Luxeuil a Fontaines. Pre svoje spoločenstvo, ktoré malo viac ako 200 členov, napísal Kolumbán mníšsku regulu „Regula monachorum“, pravidlá otcov „Regula Coenobalis“ a dve kajúcne knihy, v ktorých odzrkadlil prísneho ducha írskeho mníšstva. Tieto pravidlá prijímali aj mimo Kolumbánových kláštorov, no neskôr ich vytlačila miernejšia, benediktínska regula. Kolumbán sa dostal do sporu s miestnymi biskupmi, lebo sa pridŕžal starého termínu Paschy. Okolo roku 600 sa v tejto otázke obrátil na pápeža. Pápež Gregor I. sprostredkoval kompromis. Po tom, čo Kolumbán odsúdil Childebertovho nástupcu Theudericha pre konkubinát, vyhnali ho z Burgunska. Prijal ho Chlothar z Neustrien a podarilo sa mu dostať k Zürišskému jazeru. Keď tam však bojoval proti pohanstvu, vyhnali ho. Tak sa vydal do mesta Bregenz. No aj tu sa pohania postavili proti nemu. Na mieste nechal Galla, ktorý ochorel, a zo zvyškom spoločníkov prešiel cez Alpy a do konca svojho života sa usadil v severotalianskom mestečku Bobio. Kolumbán je najvýznamnejší z Írskych misionárov, ktorí pôsobili v kontinentálnej Európe. Úcta k nemu je v oblastiach, kde pôsobil, doteraz živá. Jeho listy, pravidlá, kázne a básne patria k cenným dielam latinskej literatúry z Írska z vtedajšej doby.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol