21. marec – Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup. Svätý Tomáš, konštantínopolský patriarcha.

21 mar

Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený alebo Boh chráni“. Jakub bol v mladosti mníchom v konštantínopolskom kláštore Studion. Neskôr sa stal biskupom v meste Katánia na Sicílii. Za vlády cisára Konštantína V. (741-775) sa odmietol podriadiť obrazoboreckej politike. Po zatknutí a mučení ho poslali do vyhnanstva, kde aj zomrel.

Svätý Tomáš, konštantínopolský patriarcha

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „dvojča“. Svätý Tomáš sa za konštantínopolského patriarchu Jána IV. Pôstnika stal diakonom a sakelláriom – administratívnym a finančným pracovníkom pri Chráme Božej Múdrosti – Hagii Sofii. 23. januára 607 ho zvolili za nástupcu konštantínopolského patriarchu Kyriaka. Patriarcha Tomáš sa stal horlivým obrancom pravej viery. Zomrel 20. marca v roku 610.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 32