22. november – Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

22 nov

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Meno Filemon má grécky pôvod a znamená „priateľský“. Apoštol Pavol Filemona v jemu adresovanom liste nazýva priateľom a spolupracovníkom. Hneď po ňom v liste spomínaná sestra Apia by mala byť jeho manželka, a spolubojovník Archippos je zrejme ich spoločný syn. Z listu vyplýva, že Filemon bol bohatý občan frýgijského mesta Kolosy. Pavol, alebo jeho žiak Epafrast, ho pravdepodobne v Efeze obrátil na kresťanstvo. Filemon sa vyznačoval vierou a láskou k blížnym. Svoj dom dával k dispozícii zhromaždeniam mladého cirkevného spoločenstva, ktoré viedol Epafras. Podľa legendy sa neskôr Filemon stal biskupom v Kolosách a zomrel mučeníckou smrťou. Podľa Rímskeho martyrológia zomrel Filemon za cisára Nera, na príkaz prefekta mesta Arta. Po krutom mučení ho zaživa pochovali v jaskyni. Spoločne s ním zomrela podľa gréckych zoznamov svätých aj manželka Appia. Ešte do 5. storočia sa Filemonov dom stal cieľom pútí mnohých pútnikov.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Počet videní: : 15