22. máj – Svätý mučeník Bazilisk (Svätý Ján-Vladimír, bulharské knieža, veľkomučeník a Divotvorca)

22 máj

22. 5. Svätý mučeník Bazilisk

Jeho meno pochádza z gréčtiny a znamená „malý kráľ“.

Bazilisk bol vojakom a mučeníkom z čias prenasledovania kresťanov za cisára Maximiána. Podľa Rímskeho martyrológia ho uväznili za prefekta Asklepiada alebo Agrippu. Vo väzení sa stretol so svätými Kleonikom a Eutropiom. Rímske martyrológium píše, že ich spoločne pravdepodobne v pontskej Amasee, ukrižovali.

Grécke životopisy uvádzajú, že Baziliska sťali v pontskom meste Komana. Vraj bol synovcom presláveného mučeníka Teodora Tyróna.

 

(Svätý Ján-Vladimír, bulharské knieža, veľkomučeník a Divotvorca)

Ján Vladimír sa okolo roku 990 stal panovníkom niekdajšieho kniežatstva Duklja, neskôr nazývaného aj Zeta. Historické územie zväčša pokrýva teritórium dnešnej Čiernej Hory. O nadvládu nad územím súperili Byzancia a Bulharská  ríša pod vedením cára Samuela. Keďže bola Byzancia geograficky ďalej Ján Vladimír, si ju vybral za spojenca.

Po tom, čo sa bulharskému cárovi Samuelovi poradilo zvíťaziť nad Byzanciou, stal sa Ján Vladimír, spolu s celým hlavným mestom, cárovým zajatcom.

Podľa ústnej tradície, ktorú zaznamenali v 12. storočí, cárova dcéra Kosara, sa vraj do Jána Vladimíra zaľúbila, a chcela si ho vziať za muža.

Tak Ján Vladimír získal svoje kniežatstvo naspäť aj s mestom Trebinje. Ako vazal bulharského cára, sa správal voči bulharsko-byzantským vzťahom neutrálne, čo prinieslo jeho kniežatstvu obdobie pokoja, kultúrneho a náboženského rozkvetu.

Zmena nastala po smrti jeho svokra, keď na bulharský trón zasadol cár Ivan Vladislav. Ten Jánovi Vladimírovi nedôveroval,  ľsťou ho vylákal do oblasti Prespa a tam ho v roku 1015 sťali.

O tri roky neskôr Byzancia porazila posledného cára prvej bulharskej ríše Ivana Vladislava. Hrobka svätého Jána Vladimíra sa podľa najnovších výskumov nachádza v bazilike Svätého Achilia na ostrove v malom Prespanskom jazere.

Relikvie Jána Vladimíra sa po dlhé stáročia uctievali v po ňom pomenovanom kláštore v albánskom meste Elbasan, kým ich v roku 1995 nepreniesli do hlavného mesta Albánska Tirany.

Na ikonách sa Ján Vladimír znázorňuje s korunou na hlave, s krížom a odťatou hlavou v rukách.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL, glaubenszeugen.de, heiligenlexikon.de, OCA, wikipedia.org  spracoval Ján Sabol

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 36