23. september – Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

23 sep

23.09. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Syn židovského kňaza Zachariáša a Alžbety bol už od materského lona naplnený Svätým Duchom. Ako veľký askéta bol predurčený pripraviť ľud  na príchod  Božieho kráľovstva. Jeho domovom bolo mesto Enkarim v hornatom judejskom kraji, 7,5  kilometra západne od Jeruzalema.

V 15. roku vlády Tibéria okolo roku 28 nasledoval Božie volanie a  začal hlásať krst na odpustenie hriechov a priblíženie sa  Božieho kráľovstva. Ako miesta jeho pôsobenia sa uvádzajú púšť v okolí Jordánu, Betánia a Ainon pri Salime. Jánovo účinkovanie sprevádzajú zástupy ľudí. Okrem toho zhromaždil okolo seba skupinu učeníkov, ktorých učil pôstu a modlitbe.

Pri svojom krste Ježiš  Jána  uistil o svojom mesiášskom poslaní. Ježiš  považuje Jána   za viac ako proroka. Označil ho za posla, ktorý  oznamuje príchod Boha, nazval ho  znovuprichádzajúcim  Eliášom.

Popri sviatku počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou sa jedná o jediného svätca, ktorého počatie sa v cirkevnom roku Gréckokatolíckej cirkvi slávi. Šiesť sviatkov Jána Krstiteľa počas liturgického roka, ako aj slávenie jeho počatia, majú  zdôrazniť aká je Ján, prorok, predchodca a krstiteľ Ježiša Krista dôležitá osoba . V antickom svete bol 23. september dňom začiatku nového roka rovnako ako Konštantínopole a aj vo východných cirkvách. Nebolo to pre rovnodennosť, ale kvôli narodeniu cisára Augusta.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 25