02. apríl – Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. Svätí mučeníci Afianus a Edesius z Lýcie.

2 apr

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „holub“. Títus je východným svätcom z 9. storočia. Ako uvádza legendou obohatený životopis, bol mníchom v konštantínopolskom kláštore Studion. Neskôr sa stal kňazom a potom aj predstaveným. Aj on trpel preto, že si ctil ikony a odmietal ich odstfaňovanie z chrámov. Keďže sa mu prisudzuje veľké množstvo zázrakov, nosí prívlastok Divotvorca.

Svätí mučeníci Afianus a Edesius z Lýcie

Ich mená majú grécky pôvod. Afianus znamená „prepustený“ a Edesius „vodnatý“. Podľa Rímskeho a Hieronymovho martyrológia Afianus a jeho brat Edesius pochádzali zo zámožnej rodiny z lýcijského mesta Gagai. Afianus bol žiakom v meste Berytos, predtým ako tajne opustil svoju pohanskú rodinu. Ubytovanie našiel u Pamfyla a Euzébia z Cézarey. Posledný z nich je autorom správy o Afianovom mučeníctve. Za cisára Maximina a miestodržiteľa Urbana, Afiana utopili. Jeho brat Edesius zomrel krátko po tom. Ich mučenícka smrť spadá do roku 306.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL a www.glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 37