24. december – Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Svätý apoštolom rovný Naum Ochridský, žiak sv. Cyrila a Metoda.

24 dec

Prepodobná mučenica Eugénia

Jej meno má grécky pôvod a znamená „urodzená“. Rímska mučenica Eugénia bola pochovaná na Coemetrium aproniani pri Via Latina. Hieronymovo martyrológium, ako aj verónsky sakramentár spomínajú dnešnú sväticu 25. decembra. Nezachovali sa, žiaľ, takmer žiadne biografické údaje. Hlavnými centrami jej kultu sú kláštory okolo francúzskeho Luxeuil a v Španielsku. V protiklade k slabému rozšíreniu jej kultu, stojí Eugénina životopisná legenda. Tá cituje viaceré pramene zo šiesteho storočia: Regula Magistri, Avitus von Vienne, Venantius Fortunatus a Aldermus. Legendu zakrátko preložili do gréčtiny, sýrčiny, etiópčiny, aramejčiny a gruzínčiny. Podľa nej bola Eugénia dcérou egyptského prefekta Filipa. Po svojom obrátení, preoblečená za muža, vstúpila spoločne s dvoma eunuchmi, Protazom a Hyacintom, do mužského kláštora. Stala sa mníchom a neskôr aj predstaveným kláštora. Kvôli obžalobe zo zvádzania ženy zo vznešeného rodu ju zatkli. Keď stála pri súdnom procese ako mních pred svojím otcom, odhalila kým je. Následne sa obrátila celá jej rodina. Jej otec zomrel v Alexandrii ako mučeník. Eugénia, jej matka Claudia a zvyšok príbuzných sa vrátili do Ríma. Tu za Valeriána a Galliena zrejme podstúpila mučenícku smrť. Najznámejšie vyobrazenia svätej Eugénie sa nachádzajú v San Apollinare Nuovo v Ravene a v katakombách svätého Januária v Neapole.

Prepodobný Mikuláš

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Dnešný svätec žil v 9. storočí. Mikuláš bol generálom vo vojsku byzantského cisára Nikefora I (802-811). Ako píše životopisná legenda, bol poverený viesť vojská proti vtedy ešte pohanským Bulharom. V predvečer bitky sa ho pokúšala zviesť hostinského dcéra. Keď všetci jeho spoločníci zahynuli v boji a on ostal na žive, mal vraj videnie, že ostal nažive preto, lebo odolal pokušeniu. Mikuláš následne zanechal vojenskú dráhu, a utiahol sa ako pustovník do jaskyne. Dosiahol najvyšší stupeň mníšstva, keď si obliekol vrchný odev, veľkú schimu a modlil sa neustále za duše jemu zverených vojakov. Mnoho ľudí prichádzalo k nemu po radu.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, heiligenlexikon.de, OCA spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 33