02. máj – Svätý Atanáz Veľký. Svätí mučeníci Hesperus, jeho manželka Zoe a synovia Kyriak a Teodul. Svätý apoštolom rovný knieža Boris, pri svätom krste nazvaný Michal.

2 máj

Svätý Atanáz Veľký

Svätí mučeníci Hesperus, jeho manželka Zoe a synovia Kyriak a Teodul V deň keď si Gréckokatolícka cirkev s Rímskokatolíckou pripomínajú svätého Atanáza Veľkého, pamätá Gréckokatolícka cirkev aj na svätých mučeníkov Hespera, jeho manželku Zoe a synov Kyriaka a Teodula. Podľa životopisnej legendy zomreli dnešní svätci mučeníckou smrťou za cisára Hadriána (117-138) na začiatku 2. storočia v meste Attaleia v Pamfýlii, v súčasnosti turecké mesto Antalya. Cisár Justinián I. (527-565) dal v šiestom storočí v Konštantínopole vybudovať chrám zasvätený svätej Zoe.

Svätý apoštolom rovný knieža Boris, pri svätom krste nazvaný Michal

Meno Boris má bulharský pôvod a znamená „bojovník“. Prvé kresťanské knieža Bulharov, (853-889) Boris, prijalo krst od Byzantíncov v roku 864, alebo 865. Jeho krstný otec, byzantský cisár Michal III. mu dal krstné meno Michal. Zámerom Borisa bolo pokresťančiť Bulharov tak, aby si zachovali politickú samostatnosť. Chcel, aby v Bulharsku zriadili patriarchát. S touto prosbou sa obrátil na Konštantínopol, Rím a na Frankov. Pápež Mikuláš I. k Borisovi vyslal v roku 866 Formoza, ktorý sa neskôr stal pápežom. Z tohoto obdobia pochádza Formozov spis Responsa ad Bulgarorum consulta, v ktorom rieši mnoho praktických otázok. Keďže z Ríma patriarchát ihneď nezriadili, Boris sa v roku 870 napokon obrátil na Byzanciu. Po roku 885 bulharský panovník tiež prijal žiakov svätých Cyrila a Metoda, medzi nimi Goradza, Klementa, Nauma, Sávu a Angelára, ktorých z Veľkej Moravy vyhnali. Tí mu pomohli v Bulharsku udomácniť slovanskú kultúru a liturgiu. V roku 889 Boris zanechal svetskú moc, vstúpil do kláštora a bol až do smrti mníchom. Zomrel o 8 rokov neskôr 7. mája 907. V Bulharsku si Borisa ctia ako národného svätca.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 31