25. apríl – Svätý apoštol a evanjelista Marek. Svätý Ananiáš, alexandrijský biskup.

25 apr

Svätý apoštol a evanjelista Marek

Dnešný deň je v kalendároch Rímsko- a Gréckokatolíckej cirkvi venovaný spomienke na svätého Mareka, evanjelistu. Jeho meno má latinský pôvod a znamená „ zasvätený rímskemu bohovi vojny, Marsovi.“Apoštol, Evanjelista, biskup z Alexandrie a mučeník Marek bol pôvodne židom, ktorý konvertoval ku kresťanstvu. Narodil sa ako Levita Ján Marek a bol synom istej Márie, v ktorej dome sa schádzali prví kresťania v čase prenasledovania (Sk 12, 12) a kde sa podľa tradície uskutočnila posledná večera Ježiša so svojimi učeníkmi.Helenistický pôvod prezrádza jeho meno Marek a hovorí o jeho vzťahu k Cyperčanovi Barnabášovi. Peter ho volal “synom” (1 Petr 5, 13), čo naznačuje osobnú väzbu medzi týmito dvoma. Marek bol pravdepodobne vplyvom Petra obrátený ku kresťanstvu a odvtedy pracoval ako jeho tlmočník, pretože Peter nemal takmer žiadne znalosti gréckeho jazyka. Marek sa presťahoval so svojím bratrancom Barnabášom a Pavlom z Jeruzalema na ich prvej ceste do Antiochie v Pizídii, no oddelil sa však od nich v Perge, nachádzajúceho sa v južnej časti Malej Ázie z dôvodu svojho návratu do Jeruzalema (Sk 12, 25 a 15, 38). Potom sprevádzal Barnabáša na jeho ceste na Cyprus, no tu ho Pavol odmietol vziať na ďalšie misijné cesty. Počas prvého Pavlovho uväzenia v Ríme sa s ním Marek znova stretol, keď bol na ceste do Malej Ázie a vzájomne sa uzmierili (Kol 4,10). Podľa legendy ho Pavol primäl k tomu, aby písal svoje evanjelium, a poslal ho najprv do Aquileii a potom do Alexandrie, aby ohlasoval evanjelium. Marek je autorom rovnomenného evanjelia, ktoré napísal na základe Petrových kázní pravdepodobne v Ríme. Podľa tradície sa presťahoval okolo roku 65 do Alexandrie a založil tam Koptskú cirkev. Ako biskupa Alexandrie ho pri oltári prepadli protikresťansky zmýšľajúci obyvatelia a vliekli ho s povrazom okolo krku kým nezomrel. Búrka zabránila vrahom spáliť ho. Jeho telo ostalo ležať nedotknuté, kým ho nepochovali kresťania. Mučenícku smrť podstúpil v roku 68 v Alexandrii v Egypte. S rôznymi divmi spojené dobrodružné prenesenie Markových pozostatkov z Alexandrie do Benátok sa v skutočnosti uskutočnilo v roku 829. Relikvie našli svoje miesto v dóžovskej kaplnke a začiatkom 11. storočia bola na jej mieste vystavaná Bazilika svätého Marka. Podľa legendy počas výstavby spadol murár z lešenia, a pretože po modlitbe k svätému Markovi, ostal bez zranenia, stal sa Marek patrónom murárov. Centrom úcty svätého Marka sa v stredoveku stáli mestá Aquileja, Valencia, Praha, Florencia a iné. Pri príležitosti 1900-ročného výročia od založenia Koptskej cirkvi, vrátili Benátky v roku 1968 naspäť časť ukradnutých relikvií pápežovi a patriarchovi Alexandrie.

Svätý Ananiáš, alexandrijský biskup

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“. Ananiáš bol nástupcom apoštola Marka na biskupskom stolci v egyptskej Alexandrii. Pred tým, ako vďaka Markovmu zázraku prijal vieru, bol Ananiáš obuvníkom. Podľa iných prameňov bol alexandrijským občanom vznešeného rodu. Ako biskup pracoval okolo 20 rokov. Zomrel zrejme 26. novembra v roku 86. Jeho pozostatky sa v súčasnosti nachádzajú v Benátkach v chráme San Mariae Caritatis.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL a BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 31