26. ročník Biblickej súťaže ukončený

9 máj

DKÚ PA – V dňoch 6. a 7. mája sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnilo  Metropolitné/celoslovenské kolo Biblickej súťaže 2023/2024. Do tohto kola postúpili prvé tri víťazné družstvá z archieparchiálneho/eparchiálneho kola z Prešovskej a košickej eparchie.

Prvý deň nás prišiel pozdraviť a sv. liturgiu sláviť vladyka  Marián Andrej Pacák, CSsR, emeritný torontský biskup. Po chutnej večeri súťažiacich do biblického Jeruzalema a stretnutia s biblickými postavami cez multimédia voviedli pracovníci firmy IT Valley  z Košíc.

Druhý deň už bol súťažným dňom. Po raňajkách sa súťažiaci podľa svojich kategórií presunuli do miestností, kde prebiehala samotná súťaž. Víťazom A kategórie (1. a 2. ročník  ZŠ) sa stalo družstvo z ZŠ s MŠ Helcmanovce a B. kategórie družstvo z CZŠ sv. Egídia v Bardejove.

Pri slávnostnej sv. liturgii prešovský arcibiskup metropolita Jonáš, odovzdal všetkým súťažiacim diplomy a vecné ceny. Spoločnou fotografiou a obedom bol 26. ročník biblickej súťaže 2023/2024 ukončený.

 Biblickú súťaž organizuje iba Gréckokatolícka cirkev cez svoje diecézne katechetické úrady. Môžu sa do nej zapojiť farnosti a školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo východný obrad na prvom stupni ZŠ. Je rozdelená do dvoch kategórií: A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ). Predmetom štúdia pre A kategóriu sú veľké biblické udalosti či už Starého alebo Nového zákona a pre B kategóriu niektoré z evanjelií. V tomto školskom roku to je Evanjelium podľa Lukáša.  Súťažné trojčlenné družstvá, reprezentujúce svoje školy či farnosti, sa stretávajú vo svojich protopresbyterátoch na protopresbyterských/okresných kolách a ich víťazi postupujú na archieparchiálne/krajské kolo. Prvé tri víťazné družstvá z oboch kategórií postupujú na metropolitné kolo. Celkovo sa v Prešovskej archieparchii v tomto školskom roku do biblickej súťaže zapojilo 121 trojčlenných družstiev.

Výsledková listina
A kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
B kategória (3. a 4. ročník ZŠ)

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 74