26. október – Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.

26 okt

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „patriaci bohyni úrody Deméter“. O dnešnom mučeníkovi, ktorého si ctia najmä v Solúne, existuje veľký počet správ doplnených o legendy. Zrejme ho popravili za cisára Maximiána v meste Sirmium, dnešnej Sriemskej Mitrovici v Srbsku. Odtiaľ sa úcta k nemu dostala do Solúna. Tam mu v 5. storočí vybudovali baziliku, ktorá sa stala hlavným centrom jeho kultu. Ten sa šíril ako na východ, tak aj na západ. Od 5. storočia sa v Solúne nachádzali Demeterove relikvie, ktoré preniesli zo Sirmia zrejme kvôli rabovaniu mesta Húnmi. Solúnčania uctievajú veľkomučeníka Demetera ako mocného ochrancu pred nepriateľskými útokmi a neustáleho pomocníka v každodenných starostiach. Jeho údajný hrob v solúnskej bazilike sa v stredoveku stal cieľom mnohých pútnikov. Tí si odtiaľ prinášali domov posvätný olej, myro. Preto nosí prívlastok „myromvonný“. Medzi hlavné udalosti roka v Solúne patrí dnešná oslava svätého Demetera. Charakterizujú ju početné procesie, ako aj hojne navštevovaný trh s balkánskymi produktami. O živom kulte k svätému Demeterovi svedčí 200 gréckych chrámov, ktoré sú mu zasvätené. Zbierka „Miracula S. Demetrii“ informuje o zázrakoch, ktoré sa vraj udiali na príhovor dnešného svätca.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 26