26. november – Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Náš prepodobný otec Nikón Metanoites, ohlasovateľ pokánia.

26 nov

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik

Pôvod a význam jeho mena ostáva neznámy. Svätec siedmeho storočia spočiatku pôsobil ako diakon v paflagónskom Adrianopolise. Šesťdesiatsedem rokov strávil na plošine, ktorá sa nachádzala na stĺpe vysokom 15 až 16 metrov, ohraničenom mrežami. V blízkosti stĺpa zriadil dva kláštory, jeden mužský a jeden ženský. Tie Alypius viedol až do svojej smrti. Relikvia jeho hlavy sa nachádza v athoskom kláštore „Kutlumusiu”, s ktorým sa v roku 1428 zjednotil kláštor svätého Alypia. Jeden jemu zasvätený kláštor sa nachádzal aj v Konštantínopole. V Rímskom Martyrológiu spomínaný Stylianos je zrejme identický s dnešným svätcom, prepodobným Alypiom Stĺpnikom.

Náš prepodobný otec Nikón Metanoites, ohlasovateľ pokánia

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Nikón sa narodil okolo roku 930 v meste Pontos. 12 rokov bol v kláštore Chrysopetra. Tri roky nato žil ako pustovník. Potom putoval a ohlasoval pokánie najprv v Malej Ázii, potom na Kréte, ktorú krátko pred tým z rúk Arabov oslobodil cisár Nikefor Phokas, a nakoniec dnešný svätec ohlasoval pokánie v Peloponézach. Neďaleko Sparty založil kláštor a v ňom aj zomrel okolo roku 998. Životopis Nikóna Metainota, je dôležitým zdrojom informácií pre históriu Grécka 10. storočia.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 33