26. december – Zhromaždenie k presvätej Bohoridičke. Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa.

26 dec

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

Gréckokatolícka cirkev v druhý vianočný deň slávi sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke. Postavenie Márie v diele spásy zodpovedá významu a množstvu jej sviatkov. Popri sviatku Počatia, Narodenia, Zvestovania, Zosnutia a Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu patrí aj dnešný sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke k najvýznamnejším. Dnešný sviatok súvisí s najstarším sviatkom Presvätej Bohorodičky, ktorý podľa vzoru osláv mučeníkov, mal za obsah najmä odchod do neba Panny, matky Vykupiteľa a Márie ako druhej Evy. Existencia dnešného sviatku je v rôznych podobách preukázaná od 5. storočia, on sám stál v úzkom vzťahu k sviatku narodenia Pána. V Konštantínopole sa tak pripomínal 26. decembra, podľa princípu, ktorý sa dodnes uplatňuje v byzantskej tradícii, že sviatky svätých, ktorí stoja v úzkom vzťahu k udalosti hlavného sviatku, sa pripomínajú hneď v nasledujúci deň.

Svätý hieromučeník Eutymios, sardský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nositeľ radosti“. Svätý Eutymios bol rodákom z Lykaónie. Štúdium absolvoval v Alexandrii a potom sa vrátil do vlasti, kde sa stal mníchom. Vysvätili ho za kňaza a neskôr ustanovili za metropolitu v Sardes. Ako sardský arcibiskup si na koncile v Nicei z roku 787 získal priazeň cisárovnej Ireny. Tá ho často zamestnávala ako svojho vyslanca. Eutymia pre pozitívny postoj voči ikonám poslal cisár Lev V. do vyhnanstva. O šesť rokov neskôr nasledovalo ďalšie vyhnanstvo na príkaz cisára Michala II. Jeho utrpenie vyvrcholilo za cisára Teofila. Na jeho príkaz Eutymia uväznili, mučili a popravili. Dnešný svätec zomrel okolo roku 834 v Konštantínopole. Eutymios udržiaval priateľstvo s Teodorom Studitom, čo potvrdzujú aj tri Eutymiove listy, ktoré adresoval Teodorovi.

Vysielané Rádiom Lmen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 33