26. máj – Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. Svätý apoštol Alfej.

26 máj

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Ovocie, zisk“. Svätého Karpa spomína Pavol v Druhom liste Timotejovi. Podľa tradície ho Pavol ustanovil za biskupa v tráckom meste Beroia, v súčasnosti grécke mesto Veria. Neskôr pôsobil na Kréte. Pravdepodobne zomrel vo vysokom veku pokojnou smrťou. Iné pramene opisujú ako ho pre Krista zabili Židia. O úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré apoštola Karpa spomína 13. októbra.

Svätý apoštol Alfej, jeden zo sedemdesiatich

Gréckokatolícka cirkev nám dnes pripomína apoštola Alfeja, jedného zo sedemdesiatich učeníkov. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „meniaci sa“. Alfej pochádzal z Kafarnauma. Bol otcom Léviho, alebo apoštolov Matúša a Jakuba. Podľa tradície po Pánovom nanebovstúpení ohlasoval evajelium v Kafarnaume a v jeho okolí. Kedy a či zomrel ako mučeník, nie je známe.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de , LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 63