26. jún – Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. Svätý Ján, biskup Gótov.

26 jún

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „miláčik“. Dávid sa narodil okolo roku 450 v Mezopotámii. Stal sa z neho pustovník a v Solúne, vo vtedajšom Macedónsku, žil tri roky na jednom mandľovníku. Neskôr vstúpil v Solúne do kláštora svätých Teodora a Merkúra. Dávid sa na príkaz arcibiskupa Doroteja prihováral u cisára Justína I., aby presadil preloženie prefektúry zo Sirmia do Solúna. Prepodobný Dávid zo Solúna zomrel v roku 540. Jeho relikvie sa od 13. storočia nachádzajú v talianskom meste Pávia. Dávidov životopis vznikol okolo roku 720. Neznámy autor nespracoval správy Jána Moscha. U úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré ho uvádza dnes, 26. júna.

Svätý Ján, biskup Gótov

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Biskup Gótov Ján žil v 8. storočí. Už v mladosti si obľúbil asketizmus. Ján tiež vykonal púť do Jeruzalema a navštívil posvätné miesta. Keď sa vrátil do vlasti obrazoborecký cisár Konštantín Kopronymos, poslal gótskeho biskupa do vyhnanstva. Gótovia na Jána naliehali, aby sa stal ich biskupom. Ján preto odišiel do Gruzínska, ktoré neupadlo do obrazoboreckej herézy a dal sa vysvätiť. No kvôli Chazarom sa nemohol vrátiť k svojim veriacim. To sa mu podarilo až po smrti panovníka v roku 790. V tom istom roku však zomrel aj on. Jánovo telo pochovali v kláštore na Kryme, v chráme svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorý sám vystaval.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL. OCA, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 48