27. február – Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. Náš prepodobný otec Thalelaeus Pustovník

27 feb

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Pokrokový“. Zachované pramene ponúkajú len skromné informácie o živote a činnosti svätého Prokopa. Dnešný svätec pochádzal z bohatej rodiny a bol vzdelaný v profánnych vedách. Oženil sa a mal deti. Neskôr sa vzdal svojho majetku, opustil rodinu a stal sa pustovníkom. Počas obrazoboreckého prenasledovania za cisára Leva V. sa obrazoborecký igumen Ján Gramatikos z Koštantínopolu pokúsil získať Prokopa na ich stranu. Keď sa mu to však nepodarilo, na príkaz cisára ho uväznili a poslali do exilu. Vo vyhnanstve žil spoločne s vyznávačom Bazilom. Prepodobný otec Prokop Dekapolita zomrel 27. februára okolo roku 820. Pravdepodobne za patriarchu Metoda I. (843-847) ho v polovici deviateho storočia vyhlásili za svätého.

Náš prepodobný otec Thalelaeus Pustovník

Sýrsky pustovník Thalelaeus pochádzal z Cilície. Pustovnícky ideál sa rozhodol nasledovať v sýrskom meste Gabala, kde sa okolo roku 442 ubytoval v jednej zo starých jaskynných hrobiek. Ako uvádza Teodoretova životopisná legenda, hrobku vraj obývali démoni, ktorí znepokojovali domácich a ničili v okolí olivové stromy. Už i tak malý príbytok vraj Thalelaeus znížil natoľko, že v nej mohol sedieť iba so sklonenou hlavou. Hovorí sa, že na Teodoretovu otázku prečo tak žije, sýrsky pustovník odpovedal, že je veľký hriešnik a je si vedomý, že si zaslúži tresty za hriechy. Preto si dobrovoľne ukladá menšie trápenia, aby bol ušetrený od nedobrovoľných väčších vo večnosti. Okrem pokánia sa podľa Teodoreta Thalelaeus venoval štúdiu Evanjelií, či uzdravoval ľudí a dobytok. Získaval ľudí pre vieru v Boha. Dnešný pustovník nosí prívlastok Eriklautos, „veľmi plačúci, alebo oplákavaný“ Zomrel okolo roku 460. Na ikonách sa zvykne znázorňovať s istou formou modlitebnej retiazky.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, VHL spracoval Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 43