27. marec – Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. Náš prepodobný otec Ján Jasnozraký.

27 mar

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

Jej meno má latinský pôvod a znamená „madam“. Svätica z gréckeho Solúna bola otrokyňou u manželky vojenského dôstojníka. Jej pani bola Židovka a volala sa Pautilla, alebo podľa Ada von Vienne, Plautilla. Niektoré životopisné legendy jej paniu opisujú ako pohanskú vdovu.
Keď sa pani dozvedela, že jej otrokyňa Martóna je kresťankou, začala ju týrať až kým Matróna nezomrela. Presnejšie údaje o čase jej mučeníctva nie sú známe. V Solúne biskup Alexander, alebo Demeter, vybudoval chrám zasvätený dnešnej svätici, svätej Matróne. Pri jej hrobe sa vraj udiali početné zázraky.

Náš prepodobný otec Ján Jasnozraký

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“. Ján sa narodil začiatkom 4. storočia v niekdajšom meste Lykopolis, dnešnom hornoegyptskom meste Asjút. 40 rokov žil v jaskyni hory Lykos ako pustovník. Dostal prísvlastok Jasnozraký. Zrejme to súviselo s jeho proroctvom o víťazstve cisárova Teodózia I. nad Maximom a Eugéniom, o ktorom informujú aj historici Augustín, Rufinus a Ján Kassián. Prepodobný otec Ján Jasnozraký zomrel v roku 394.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL, glaubenszeugen.de, LThK, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 43