28. január – Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. Náš prepodobný otec Palladios Pustovník

28 jan

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „úrodný“. Učiteľ cirkvi pochádzal z mesta Nisibis, alebo jeho okolia. Bol zo vznešenej rodiny a v mladosti mal naňho vplyv askéta a biskup Jakub (303-338). Z Jakubových nástupcov na Efréma vplýval ešte Vologeses (346-361), ktorý dokázal zjednotiť asketizmus so vzdelaním. Už za jeho čias bol Efrém známmy učiteľom v škole v Nisibis. Ďalší nástupca na biskupskom stolci Abrahám, vnímal Efréma ako svojho staršieho priateľa a poradcu. Po obsadení mesta Peržanmi v roku 363, odišiel Efrém do Edessy. Tu prebral podobnú úlohu v službách biskupa Barsesa a s určitosťou sa stal učiteľom na edesskej škole. Podľa Sozomena, Hieronyma, aj vlastných diel, bol diakonom. Ako informuje edesská kronika Efrém Sýrsky zomrel 9. júna 373. Dnešný svätec je autorom starých hymnických zbierok, prózy, hymnov, spisov a exegetických diel. Efrémova náuka nie je ovplyvnená postojmi vtedajších veľkých gréckych teológov. Slová, ktoré používa pre osobu a prirodzenosť Ježiša Krista, sú neurčité a zameniteľné. Pochádzajú ešte z čias Klementa Alexandrijského, Tatiana zo Sýrie a Teofila z Antiochie. Sú z ranej doby Sýrskej cirkvi, keď sa do nej dostali grécke prvky od Bardesana, a jej učenie ostalo až do kristologických sporov 5. storočia takmer nezmenené.

Náš prepodobný otec Palladios Pustovník

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „olejnatý“.Dnešného svätca obzvlášť chváli historik Teodoret. Pustovník Palladios žil v malej chatrči neďaleko obce Imme pri Antiochii. Teodoret spomína, že jeho odriekanie, modlitba, pôst a bdenie sa ničím neodlišovali od života iných pustovníkov, ako aj napríklad svätého Simeona Staršieho (26.1.). Teodoret spomína udalosť, ako Palladios na krátko vzkriesil zavraždeného obchodníka, ktorého našiel pred pustovňou, aby odhalil skutočného zlodeja a vraha. Prepodobný otec a pustovník Palladios zomrel 29. januára koncom 4. storočia.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 40