28. apríl – Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.

28 apr

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros

Ich mená majú grécky pôvod. Meno Jasón znamená „uzdravujúci“ a meno Sosipatros „zachránený otcom“. Jasón sa spomína v Novom zákone, keď srdečne prijal Pavla v Solúne. Toto prijatie sa neskôr stalo príčinou nespravodlivosti, ktorú Jason musel znášať zo strany rozhnevaného davu a predstavených mesta. Svätec Jasón je pravdepodobne totožný s rímskym kresťanom Jasonom, ktorý so svätým Pavol posiela pozdrav v závere listu Rimanom. Sosipatros je podľa listu Rimanom kresťanom a Pavlovým príbuzným (Rim 16,21). Je pravdepodobne identický so Sopatrom, ktorý Pavla sprevádzal na jeho tretej misijnej ceste z Grécka do Jeruzalema (Sk 20, 4). Podľa gréckych životopisov obaja spoločne kázali na ostrove Korfu a Sosipatros sa stal biskupom v Ikóniu.

Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

Meno Dadas má grécky pôvod a mená Maxim a Kvintilián majú latinský pôvod. Dadas znamená „pochodeň“, Maxim „najväčší“ a Kvintilián znamená „júlový“. Mučeníci Maxim, Kvintilián a Dadas trpeli v roku 286 za cisárov Diokleciána a Maximiána. Našli ich ako sa spoločne modlili za pozemku v Azolii a ako tých, ktorí opovrhujú cisárskymi nariadeniami, ich uväznili v Dorostole. Tam v dolnej Mýzii, na nich dohliadali prokonzul Tarquinus a Gabinius. Presviedčali ich, aby si zachovali pohanské štátne náboženstvo. Obvinili ich vraj z bezbožnosti, potom im ponúkali vysoké posty pohanských klerikov. Nakoniec sa im vyhrážali mučením a smrťou. Ako pokračuje životopisná legenda, pred sudcom Gabiniom ich bili a inak mučili a napokon sťali. Relikvie Dadasa, Maxima a Kvintiliána neskôr uložili v chráme Presvätej Bohorodičky v Konštantínopole. O úcte aj na západe svedčí Rímske Martyrológium. Dnešných mučeníkov spomína 13. apríla.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 34