28. jún – Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. Svätý Pavol, korintský lekár.

28 jún

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána

Meno Kýros má perzský pôvod a znamená „kráľ“ a Ján zasa hebrejský a znamená „Boh je milosrdný“. Pozostatky svätých nezištníkov Kýra a Jána preniesol v prvej polovici 5. storočia Cyril z Alexandrie (412-444) z Baziliky svätého Marka do antického mesta Menuthis, v súčastnosti egyptské mesto Abukir. Chcel z mesta vytlačiť tamojší kult bohyne Isis Medica. Relikvie sa nachádzali v chráme svätých Kýra a Jána. V dôsledku početných uzdravení a rastúcemu počtu pútnikov, si dnešní svätci získali veľkú vážnosť ako „Άγιοι Ανάργυροι“ svätí nezištníci. Keď sa Sofrón Jeruzalemský vo svätyni dnešných svätcov uzdravil z očnej choroby, stal sa veľkým propagátorom ich kultu. V 610/619 zložil Kýrovi a Jánovi oslavnú reč. Sofrón Jeruzalemský doplnil tri kázne Cyrila Alexandrijského o dnešných svätcoch (pri príležitosti prenesenia ich ostatkov) o správu obsahujúcu viac než 70 zázrakov. Po dobytí Egypta arabmi v 7. stor. začala dovtedy slávna svätyňa v Menuthis pustnúť. Relikvie dnešných svätcov sa neskôr dostali aj do Ríma a sú uložené v chráme svätej Passery, neďaleko baziliky svätého Pavla za hradbami.

Svätý Pavol, korintský lekár

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „malý“. Pavol, svätec zo 7. storočia, bol v Korinte lekárom. Potom vstúpil do jedného z kláštorov, stal sa mníchom a vynikal v askéze. Ako uvádza životopisná legenda, raz na dvere kláštora zaklopala žena s novorodencom a tvrdila, že otcom dieťaťa je Pavol. Mních zobral s pokorou dieťa a znášal ohováranie. Keď mu spolubratia začali vytýkať porušenie mníšskeho sľubu, bratov vyzval k modlitbe, aby sa našiel skutočný otec dieťaťa. Keď boli v meste, novorodenec vraj ukázal na kováča a povedal, toto je môj otec, nie mních Pavol. Ľud, ktorý sa mu predtým posmieval, ho začal prosiť o odpustenie. Ako ďalej uvádzajú synaxáre, Pavol potom dostal aj dar uzdravovať chorých, za čo mu dali prívlastok „lekár“.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, heiligenlexikon.de, OCA spracoval Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 37