30. rokov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie

11 okt

Mgr. Martina Mosoriaková – „Biblia je plná príkladov a prirovnaní. Číslo tridsať  je v Biblii spájané s tridsiatimi striebornými za, ktoré predal Judáš Krista. A ako to súvisí s diecéznym katechetickým úradom? Biblisti hovoria, že Judášových tridsať  strieborných odštartovalo finále Ježišovho života, jeho umúčenie, kríž a následné slávne vzkriesenie. A Cirkev nič iné nehlása iba túto pravdu, že Kristus bol ukrižovaný i slávne vzkriesený o ktorej apoštol Peter povie: My sme toho svedkami. Cirkev toto ohlasovanie robí rôznymi spôsobmi a metódami a jednou z nich je aj diecézny katechetický úrad. Teda, bez Vás vladyka, vás kňazi a hlavne vás laickí ohlasovatelia tejto zvesti by diecézny katechetický úrad našej archieparchie nemohol existovať.“ Týmito slovami privítal dňa 7.októbra 2023 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári P.P.Gojdiča v Prešove vladyku Petra, kňazov a katechétov o. Peter Cap, riaditeľ  katechetického úradu, aby slávením eucharistie si pripomenuli 30. výročie jeho zriadenia. V homílii vladyka Peter, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie povzbudil učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v krásnej, ale o to náročnejšej práci ohlasovať Ježiša Krista na našich školách.

     Prednáškou o dôležitosti a význame katechézy nás obohatil otec doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.

     Spoločné stretnutie pokračovalo pri bielo prestretom stole, pri ktorom sme debatovali o vlastnej katechéze a skúsenostiach na školách kde pôsobíme. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoločnú spoluprácu. Na mnohaja i blahaja lita !!!

     Diecézny katechetický úrad zriadil 1. októbra 1993 Mons. Ján Hirka, prešovský sídelný biskup ako Diecézne katechetické stredisko so sídlom v Prešove pre celú Gréckokatolícku cirkev na území Slovenska. Až  neskôr, v roku 1997 po zriadení Košického apoštolského exarchátu sa úrady vyčlenili. Povýšením  Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Súčasne boli zriadené aj Oblastné katechetické strediská pre jednotlivé protopresbyteráty s vedúcimi kňazmi, ktorí sa starajú o im zverených katechétov a súčasne zabezpečujú katechézu vo svojich protopresbyterátoch.

     V minulom školskom roku pôsobilo na poli školskej katechézy 126 kňazov a 42 katechétov a katechétiek. Hodiny náboženstva/náboženskej výchovy v minulom školskom roku navštevovalo 12 065 žiakov a študentov na všetkých typoch škôl v našej Prešovskej archieparchii.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 15