30. marec – Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. Náš prepodobný otec Ján Mlčanlivý.

30 mar

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Ján je gŕecky asketický spisovateľ zo 7. storočia. Ako 16 ročný sa stal mníchom na Sinaji. Potom nasledoval čas striedania pustovníckej a kláštornej formy života. 40 rokov žil ako pustovník, potom sa stal predstaveným kláštora svätej Kataríny na Sinaji. Aj tento kláštor opustil a odišiel do samoty. Jánovo preslávené dielo Rebrík do raja vzniklo na prosby Jána z Raithu. Je pomenované podľa Jakubovho sna.
Rozdelenie na 30 stupienkov zodpovedá počtu rokov Ježišovho skrytého života. Podľa systému Evagria Pontika a zužitkovania znalostí ďalších otcov, osobnej skúsenosti a ľudovej múdrosti dáva mníchom návod ako bojovať proti zvrhlostiam a ako získať čnosti. Ku knihe je pripojená príručka pre predstaveného kláštora. Dielo sa ako na východe, tak aj na západe, často prepisovalo a komentovalo, zaoberal sa ním napríklad Eliáš Krétsky, či v roku 2009 aj pápež Benedikt XVI. Prepodobný otec Ján zomrel pravdepodobne okolo roku 649. Autorom jeho životopisu je Daniel z Raithu.

Náš prepodobný otec Ján Mlčanlivý

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Ján Mlčanlivý sa narodil v roku 454 v maloarménskom meste Nikopolis. Už ako 18- ročný založil vo svojom rodisku kláštor. O 10. rokov neskôr ho zvolili za biskupa v meste Kolonia. Ako 38-ročný počas cesty do Konštantínopolu, tajne šiel do Palestíny. Prijali ho v preslávenej lavre svätého Sávu. Tam až do svojej smrti žil v utiahnutosti a neustálom mlčaní. Prepodobný otec Ján Mlčanlivý zomrel vo vysokom veku ako 105 ročný 8. januára 559. Jeho životopis ponúka ucelený opis hesychastického-mlčanlivého spôsobu života.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 40