30. júl – Svätí apoštoli Sílas, Silván a spoločníci. Svätý mučeník Ján Vojak z Konštantínopolu.

30 júl

Svätí apoštoli Sílas, Silván a spoločníci

Meno Silas má hebrejský pôvod a znamená „malý“ a meno Silván má latinský pôvod a znamená „les“. Sílas bol podľa Skutkov apoštolov váženým, prorocky nadaným členom prvotnej cirkvi v Jeruzaleme a rímskym občanom. Spoločne s Júdom Barnabášom priniesol do Antiochie závery apoštolského koncilu. Podľa jednej textovej redakcie bol Sílas zakrátko opäť v Antiochii, čo viedlo k názoru, že ide o dve rôzne osoby. Z Antiochie Pavol zobral Sílasa so sebou ako spoločníka a spolupracovníka na svojej druhej misijnej ceste do Malej Ázie, Filíp, Solúna, Beroy a Korintu. Tak sa stal spoluzakladateľom kresťanského spoločenstva v Korinte a podľa katolíckej tradície ako Silván spoluodosielateľom oboch listov Solúnčanom. Neskôr sa spomína ako spoluautor Prvého Petrovho listu. Silván bol doručiteľom a pravdepodobne aj spoluautorom Prvého Petrovho listu. 18. kapitola Skutkov apoštolov naznačuje, že sám ostal a pracoval v Macedónsku a v Korinte. Podľa gréckych synaxárov bol Silván biskupom v Solúne, kde zomrel ako mučeník. Neďaleko Nag Hammadi bol objavený po koptsky napísaný spis zo začiatku 3. storočia „Náuky Silvána“.

Svätý mučeník Ján Vojak z Konštantínopolu

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Ján bol vojakom v armáde cisára Juliána Odpadlíka. Cisár ho s ďalšími vojakmi posielal prenasledovať kresťanov. Ján im však stále tajne pomáhal. Ako uvádzajú viaceré martyrológiá, Ján zrejme zomrel pokojnou smrťou, hoci grécke texty o ňom píšu, že je mučeník. Za cisára Juliána Odpadlíka tiež po odhalení, že pomáhal kresťanom, trpel vo väzení. Pamiatku na dnešného svätca začali sláviť v Konštantínopole už veľmi skoro, v chráme svätého apoštola a evanjelistu Jána, ktorý sa nachádza vedľa Hagie Sofie.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL, VHL, OCA a glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 40