03. apríl – Prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.

3 apr

Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.

Jeho meno pochádza z gréčtiny a znamená „víťaz“. Predstavený gréckeho kláštora Medikion sa narodil okolo roku 750 v bitýnijskom meste Cézarea. Istý pustovník menom Štefan mu poskytol prvé poučenie o asketizme. Potom Niketas vstúpil do kláštora Medikion, ktorý ležal v blízkosti bitýnijskeho mesta Trigleia. V roku 790 patriarcha Taras, vysvätil dnešného svätca za kňaza. Neskôr sa Niketas stal v spomínanom kláštore predstaveným. Niketas sa venoval výchove mníchov, dbal na liturgiu. Keď cisár Lev V. obnovil ničenie ikon, Niketas bol jedným z tých, ktorí sa mu postavili na odpor. V decembri 814 patril ku skupine duchovných, ktorých cisár predvolal do paláca, kde s cisárom viedli ostrú diskusiu. Po nej sa obrazoboreckému patriarchovi Teodotovi Kassiterasovi síce na krátky čas podarilo získať Niketasa s ďalšími igumenmi a biskupmi na svoju stranu, no netrvalo dlho a Niketas znova obhajoval uctievanie ikon. Musel preto odísť do vyhnanstva na ostrov Prokonnesos a potom na ostrov svätej Glykérie. V exile mu robil spoločníka jeho spolubrat mních Arsenios. Obom adresoval list Teodor Studita. Po smrti cisára Leva V. v roku 820 sa mohol vrátiť do kláštora Medikion. Prepodobný otec a vyznávač Niketas zomrel v roku 824. Jeho obranná reč za uctievanie ikon sa zachovala vo Vatikánskom kódexe. V čase patriarchu Metoda (843-847) ho vyhlásili za svätého.

Please follow and like us:
Počet videní: : 40