03. september – Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia.

3 sep

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pokrytý kvetmi“. Antim, biskup Nikomédie v Bitýnii, sa stal obeťou Diokleciánovho prenasledovania kresťanov, hneď na jeho začiatku. Popravili ho sťatím v roku 303. Spolu s ním vraj zomreli tisíce ďalších kresťanov. Euzébius z Cézarey o ňom píše, že si na Antima spomína pri pilieroch slávy svätých. Cisár Justinián ho ustanovil za patróna veľkolepého chrámu. Antim pravdepodobne napísal list adresovaný prenasledovanej cirkevnej obci.

Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 43