05. november – Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

5 nov

Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína svätých mučeníkov Galaktióna a Epistému.

Ich mená majú grécky pôvod. Galaktión znamená „mliečny“ a Epistéma „poznanie, veda“. Podľa legendami okrášleného životopisu, Galaktión pochádzal zo sýrskeho mesta Emesa. Bol vznešeného rodu, vzdelaný vo všetkých vedách. Ako 24-ročný sa oženil s vtedy ešte pohankou Epistémou, ktorá bola takisto zo vznešeného rodu. Epistéma sa krátko po svadbe dala pokrstiť. Po krátkom čase trvania ich manželského zväzku mala videnie, v ktorom zistila, že Boh má mimoriadnu záľubu v panenskom živote. Obaja manželia na to rozdali celý svoj majetok chudobným a opustili Emesu v spoločnosti sluhu Eutolmia. Galaktión vstúpil do kláštora na vrchu Sinaj a Epistéma vstúpila do kláštora, ktorý bol ďalej od Sinaja. Keď za cisára Décia začali prenasledovať kresťanov, Galaktióna uväznili. Keď sa o tom dopočula Epistéma, dobrovoľne sa dala zatknúť tam, kde bol už väznený jej manžel. V roku 240 ich spoločne sťali. Podľa Rímskeho martyrológia, ktoré ich spomína v dnešný deň, popravili ich v Emese.

Please follow and like us:
Počet videní: : 34