05. február – Svätá mučenica Agáta. Svätá mučenica Teodúlia. Svätý Polyeukt, konštantinopolský patriarcha.

5 feb

Svätá mučenica Agáta

Úcta k sv. Agáte je veľmi živá už oddávna, od staroveku. Napriek tomu nemáme o nej dosť hodnoverných správ. Jestvuje síce tzv. Passio s. Agathae (Umučenie sv. Agáty), no jeho vznik sa datuje do 5. storočia, čo je asi 200 rokov od jej smrti. Preto nie všetky údaje sú presné. Agáta žila v prvej polovici 3. storočia. Podľa legendy sa narodila v Catanii na Sicílii v zámožnej a nábožnej rodine okolo roku 235. Vychovávali ju zodpovedne a v bázni pred Bohom. Keďže bola krásna a bohatá, o nápadníkov nebola núdza. Zapáčila sa cisárskemu námestníkovi Quintiniánovi, ktorý prišiel do Catanie, aby bojoval proti kresťanom. Snažil sa ju prinútiť, aby s ním uzavrela manželstvo. No Agáta nesúhlasila. Dal ju na „prevýchovu“ k nemravným ženám. No ani to nepomohlo. Agáta sa zachovala čistá. Nato ju dal Quintinán natiahnuť na škripec a ukrutne ju mučil. Neľudský tyran jej dal odrezať prsia. Potom ju hodil do väzenia. Nedovolil nikomu, aby jej obviazali rany. Podľa legendy sa jej zjavil sv. Peter, ktorý jej rany zahojil. Na druhý deň, keď Agáta znovu nepristúpila na požiadavky pohana, dal ju obnažiť a jej telo trhať, váľať po črepinách a po žeravom uhlí. Pri tomto mučení Agáta zomrela. Stalo sa to pravdepodobne 5. februára 251. Jej telesné pozostatky sa nachádzajú v Catanii. Pápež sv. Damaz zložil na jej počesť hymnus a jej meno sa dostalo aj do Rímskeho kánona.

Svätá mučenica Teodúlia

Meno Teodúlia má grécky pôvod a znamená „Božia otrokyňa“. Dnešná mučenica pochádzala z antického mesta Anazarbus v Cilícii. Žila v obdoby vlády cisára Diokleciána (284-305) a Maximiána (285-305). Okolo roku 304 vo svojom rodisku spoločne s ďalšími kresťanmi položila život za Krista.

Svätý Polyeukt, konštantínopolský patriarcha

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „veľmi želaný“. Polyeukt bol mníchom pred tým, ako sa stal hlavou byzantskej cirkvi. Obdobie jeho patriarchátu spadá do rokov 956 až 970. Muž silného charakteru a prísnych mravov odmietol korunovať cisára Jána I. Tzimiska, kým nevykonal pokánie za zavraždenie cisára Nikefora II. Fókasa a nevyhnal svoju milenku cisárovnú Theophano. Zároveň u nového cisára Polyeukt dosiahol zrušenie zákonov jeho predchodcu, namierených proti kláštorným a cirkevným majetkom. Polyeukt tiež v roku 957 pokrstil ruskú kňažnú Oľgu, ktorá pri krste prijala meno Helena. Krátko pred smrťou vysvätil mnícha Teodora za patriarchu v Antiochii. Svätý Polyeukt zomrel 2. februára 970.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, wikipedia spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 40