05. marec – Svätý mučeník Konón. Svätý mučeník Konón Záhradník.

5 mar

Svätý mučeník Konón

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „kužeľovitý“. Konón, rodák z izaurského mesta Betánia, žil za čias apoštolov. V živote ho vraj sprevádzal archanjel Michal. Keď ho rodičia zasnúbili s jeho budúcou manželkou Annou, obaja sa zaviazali žiť v panenstve. Na kresťanstvo obrátil i svojich rodičov. Po ich smrti i smrti manželky sa naplno oddal Bohu a dostal vraj dar divotvorectva.
Keď sa začalo prenasledovanie kresťanov, Konón bol jedným z prvých, ktorí v oblasti Izaurie prijali mučenícku korunu.

Svätý mučeník Konón Záhradník

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „kužeľovitý“. Mučeník Konón Záhradník pochádzal z Nazaretu. Rozhodol sa žiť v Pamfýlii, dnešnej obľúbenej turistickej časti Turecka na pobreží Stredozemného mora. V meste Karmel našiel svoj nový domov, pri ktorom vybudoval záhradu. Tá bola jeho zdrojom pre obživu. V čase prenasledovania za cisára Décia, ho pre kresťanskú vieru uväznili a kruto mučili, kým nezomrel. Rímske martyrológium, ktoré ho spomína tiež zajtra 6. marca, ako miesto umučenia spomína Cyprus. Autor rímskeho zoznamu svätých, kardinál Barónius, sa pritom sám odvoláva na grécke miney. Skupina historikov zvaných Bolandisti, však poznamenáva, že kardinál si zamenil podobne po grécky znejúce slovo pre záhradníka a Cyprus a ako miesto jeho umučenia uvádzajú maloázijskú Pamfýliu.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa OCA a VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 52