05. september – Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.

5 sep

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh si spomenul“. Alžbetin manžel a otec Jána Krstiteľa pochádzal z Abiášovej triedy. Bol to nábožný človek, no zapochyboval, keď mu anjel oznámil narodenie syna. Za to ho stihol trest: onemel. Až keď sa jeho syn narodil a dali mu meno, vrátila sa Zachariášovi reč a zaspieval chválospev. Správa, že Zachariáša dal zavraždiť Herodes, je legendou a našla svoju tradíciu v apokryfných spisoch. Hlava proroka Zachariáša by sa mala nachádzať v Lateránskej bazilike a jeho čeľusť zasa v ďalšej rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Rímske martyrológium si svätého proroka Zachariáša, otca Jána Krstiteľa pripomína 5. novembra. Východná cirkev si dnes pripomína deň jeho smrti.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 56