06. február – Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emeský biskup a spoločníci.

6 feb

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pastier“. Svätý Ján apoštol a evanjelista ustanovil Bukola za biskupa v Smyrne. Nie je zrejmé, či sa tak stal prvým biskupom tohto mesta, alebo bol nástupcom istého Stratea. Bukol sa priatelil s Polykarpom, žiakom apoštola Jána. Bukol ustanovil Polykarpa za kňaza. Keď okolo roku 100 Bukol zomrel, Polykarp sa postaral o pohrebné obrady a stal sa aj jeho nástupcom na biskupskom stolci v Smyrne.

Svätý hieromučeník Silván, emeský biskup a spoločníci

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „lesník“. O mučeníkovi z Emesy (v súčasnosti mesto Hims v Sýrii) informuje prameň silne ovplyvnený legendami. Podľa neho pôsobil Silván v meste ako biskup. Za cisára Numeriána (283-284) podstúpil spoločne s miestnym lekárom Juliánom, diakonom Lukášom a lektorom Mociom mučenícku smrť. Životopisná legenda spomína, že Silván vtedy viedol tamojšiu cirkev už 40 rokov. Po krutom mučení ich hodili divým zverom. Svedectvo o existencii dnešných mučeníkov podáva už Euzébius z Cézarey.

Svätý Silván, emeský biskup a spoločníci

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „Lesník“. O mučeníkovi z Emesy, v súčasnosti mesto Hims v Sýrii, informuje legendami silne ovplyvnený prameň. Podľa neho pôsobil Silván v meste ako biskup. Za cisára Numeriána (283-284) podstúpil spoločne s miestnym lekárom Juliánom, diakonom Lukášom a lektorom Mociom mučenícku smrť.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, VHL spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 37