07. január – Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, Predchodcovi a Krstiteľovi Jánovi

7 jan

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu Prorokovi, Predchodcovi a Krstiteľovi Jánovi

Deň po sviatku Bohozjavenia naplneného oslavou Pánovho krstu si Gréckokatolícka cirkev pripomína sviatok Zhromaždenia k Jánovi Krstiteľovi. Vďaka stati z Matúšovho evanjelia, že medzi ľuďmi nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ, sa dnešný svätec stal prvým nadnárodne uctievaným svätcom kresťanskej Cirkvi ako na východe, tak aj na západe. Historicky najstaršie dni oslavy Ježišovho krstiteľa sa pohybovali okolo včerajšieho sviatku Bohozjavenia. O prvom dosvedčenom sviatku Jána Krstiteľa, ktorý sa slávil 5. januára, podáva správu egyptský papyrus zo 4. storočia. Nestoriáni ho slávili v prvý piatok po Bohozjavení a Arméni v prvý deň po ôsmich dňoch po sviatku Bohozjavenia. Galský kalendár Perpetua z Túrs dáva Jánov sviatok medzi sviatky Zjavenia Pána a Katedry sv. Petra. V polovici 5. storočia v Sýrii si Jána Krstiteľa pripomínali v predvianočnú nedeľu. Dnešný sviatok Zhromadženia k Jánovi Krstiteľovi, pochádza tiež z tejto starokresťanskej tradície a radí sa k najstarším sviatkom oslavy Pánovho predchodcu, Jána.

Podľa LThK spracoval o. Ján Sabol ml.
Zdroj: Vysielané Rádiom Lumen

Please follow and like us:
Počet videní: : 29