07. máj – Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme.

7 máj

Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína udalosť znamenia úctyhodného kríža v Jeruzaleme.

 Na sviatok Zoslania Svätého Ducha sa 7. mája 351 objavilo na oblohe nad Jeruzalemom v skorých ranných hodinách jasne žiarivé znamenie kríža sfarbené ako dúha. Tiahlo sa od Golgoty po Olivovú horu. Mnoho pohanov a Židov sa po tejto udalosti stalo kresťanmi. Jeruzalemský patriarcha Cyril znamenie kríža chápal ako znamenie z neba pre zachovanie správnej náuky, čo dokazuje aj list, v ktorom vyzval cisára Konštancia, aby sa zriekol chybnej náuky arianizmu.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 37